ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRACUJEME V HARMÓNII SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ. Pre zabezpečenie budúcnosti pestovania musíme spolupracovať s matkou prírodou a používať metódy, ktoré minimalizujú náš dosah na životné prostredie. V S & A Produce (UK) Ltd sme sa zaviazali minimalizovať používanie prípravkov na ochranu rastlín prostredníctvom nasledovného:

 

  1. Pestovanie rôznych odrôd
  2. Technológie pestovania, ktoré maximalizujú životaschopnosť rastliny
  3. Výber pestovateľskej oblasti a analýza pôdy
  4. Striedanie pestovateľských oblastí
  5. Riadenie kultúr
  6. Integrovaná správa úrody
  7. Odborné poradenstvo a odporúčania
  8. Monitorovanie úrody a prognózy

 

Naším cieľom je používať čo najmenej balenia pre naše produkty a aktívne recyklovať, kdekoľvek je to možné.