ОКОЛНА СРЕДА

РАБОТА С ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА БЪДЕЩЕТО

За да израстнем за утре, ние вярваме, че трябва да работим с Майката Природа, използвайки методи, които минимализират влиянието върху околната среда. Ние в S&A Produce (UK) Ltd сме посветени на минимализиране на употребата на продукти за защита на растенията чрез следното:

1. Избор на разнообразие от растения

2. Техники на садене за максимизиране на растителната сила

3. Избор на поле и анализ на почвата

4. Смяна на засажденията на полето

5. Контрол върху културите

6. Интегрирано управление на реколтата

7. Специализирани съветници и препоръки

8. Наблюдение и прогнозиране на реколтата.


Нашата цел е да не пакетираме прекомерно продуктите си и активно да рециклираме навсякъде, където е възможно.