ОКОЛНА СРЕДА

 РАБОТА С ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА БЪДЕЩЕТО

Ние в S&A  вярваме, че трябва да работим с Майката Природа, използвайки методи, които минимализират влиянието върху околната среда. Затова   свеждаме до минимум употребата на продукти за защита на растенията чрез следното:

1. Избор на разнообразни сортове растения.

2. Техники за засаждане с цел по-бърз разтеж на растението

3. Избор на поле и анализ на почвата

4. Подмяна на засажденията на полето

5. Контрол върху културите

6. Интегрирано управление на културите

7. Следваме  специализирани съвети  и препоръки

8. Наблюдение и прогнозиране на реколтата.

Нашата цел е да не пакетираме прекомерно продуктите си и активно да рециклираме винаги, когато е възможно.