WARUNKI ZATRUDNIENIA

Miejsce pracy: Miejsce pracy znajduje się w hrabstwie Hereford; być może będziesz potrzebny do pracy w innej fimie zlokalizowanej na terenie Wielkiej Brytanii.

 

Stanowisko: Pracownicy rolni

 

Karta Identyfikacyjna (ID card): Zanim rozpoczniesz pracę dostaniesz osobistą kartę pracy z kodem kreskowym, zawierającą następujące informacje:

 

  • Twoje imię i nazwisko
  • Twoje zdjęcie
  • Twój numer identyfikacyjny (Payroll number)
  • Twój numer pracownika w postaci kodu kreskowego
  • Adres farmy.

 

Musisz zawsze mieć przy sobie swoją karte ID; nie rozpoczniesz swojej pracy bez karty ID. Po zakończeniu Twojej pracy kod kreskowy z Twojej karty jest skanowany co umożliwia nam zarejestrowanie rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy i  Twojego zarobku.

 

Praca: Praca będzie Ci zaoferowana jedynie jeśli będzie dostępna. Praca polega na ręcznym zbieraniu truskawek i innych owoców i warzyw lub pracach pielęgnacyjnych przed lub po zbiorze, co wymaga dużej ilości zginania, chodzenia i podnoszenia.

 

Normy zadaniowe: Ilość pracy jaka zostanie Ci wyznaczona do wykonania nazywa się normą zadaniową. Wyznaczanie norm zadaniowych zapewnia, że wykonasz odpowiednią ilość pracy za odpowiednią zapłatę, gdy nie jesteś nadzorowany ani obserwowany. Normy zadaniowe są wyznaczane osobno dla każdego rodzaju pracy. Normy zadaniowe dla osób zbierających truskawki to określona ilość kilogramów owoców do zebrania na godzinę.

 

Zwykłe dni pracy: W zależności od pogody oraz ilości dostępnej pracy będziesz pracował zwykle 5 dni w tygodniu.

 

Zwykły dzień pracy: Dzień pracy (jeśli praca została zaoferowana) będzie trwał zwykle nie dłużej niż 8 godzin. Czas rozpoczęcia pracy będzie uzależniony od pory roku i warunków pogodowych.

 

Swoją pracę możesz zacząć dopiero po zeskanowaniu swojej karty ID. Czas zeskanowania Twojej ostatniej skrzynki jest również czasem zakończenia Twojej pracy

 

Pamiętaj, że zostanie Ci zapłacony tylko oficjalnie zarejestrowany czas pracy. Płatny jest tylko czas od rozpoczęcia pracy w miejscu pracy do jej zakończenia w miejscu pracy.

 

Godziny pracy: Również w zależności od rodzaju i ilości pracy.

 

Przerwa na posiłki: Przerwy są zgodne z brytyjskim Prawem Pracy. Przerwy nie są płatne. Przerwy są obowiązkowe.

 

Zaplata: Płaca jest zgodna z obowiązującym w Wielkiej Brytanii Prawem Pracy.

Obecnie minimalne wynagrodzenie to 8.72 funta na godzinę.

 

Wypłaty: Wypłaty są naliczane codziennie i są wypłacane raz w tygodniu za poprzedni tydzień.

 

Sprawdzanie zarobków: Możesz sprawdzić swój dzienny zarobek poprzez zeskanowanie karty ID. Raporty zarobków pozwalają Ci sprawdzić, czy zapłata za dany dzień jest prawidłowa. Jeśli stwierdzisz jakieś nieprawidłowości, musisz zgłosić do swojego managera w ciągu 24 godzin wygenerowania raportu zarobków.

 

Potrącenia z wypłaty: Jako pracodawca nie potrącimy pieniędzy z Twoich zarobków chyba że:

 

  • Potrącenie takie jest wymagane przez prawo
  • Jest to w zgodzie z kontraktem pracownika
  • Pracownik zgodził się pisemnie z wyprzedzeniem na takie potrącenie
  • Gdy została wypłacona nadpłata lub przy rozliczeniu (np. gdy zapłacono wiecej za urlop niż należało).

 

Płatne urlopy: Urlopy są płatne zgodnie z przepisami brytyjskiego Prawa Pracy.

 

Rezerwowanie urlopów: Aby zarezerwować płatny urlop musisz wypełnić formularz urlopu najpóźniej na 7 dni przed dniem, w którym chciałbyś go rozpocząć i uzyskać na nim podpis Twojego menadżera.

 

Nadgodziny: Nadgodziny będą wypłacane zgodnie z brytyjskim Prawem Pracy.

 

Nieobecności z powodu choroby: Liczba nie płatnych dni chorobowych to pierwsze 3. SSP - Statutory Sick Pay (Ustawowa Płaca Chorobowa) jest platny zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawem. Wszelkie choroby muszą być zgłaszane pielęgniarce przed 10 rano.

 

Uprzedzenie o przerwaniu zatrudnienia: Ze strony pracodawcy – jeden tydzień; ze strony pracownika – jeden tydzień.

 

Okres zatrudnienia: Praca jest pracą sezonową a jej długość zależy od wielu czynników. Firma dąży do utrzymania jak najdłużej najbardziej wydajnych pracowników.

 

Procedura wyjazdu: Tydzień przed planowanym wyjazdem musisz zgłosić się do biura pracowników sezonowych, którzy pomogą ci w wypełnieniu formularzy wyjazdowych.

 

Nie będziesz przydzielony do pracy 3 dni przed planowaną datą wyjazdu ponieważ zapłata za te dni nie mogła by być naliczona przed datą wyjazdu.


<< PreviousNext >>