УСЛОВИЯ НА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Местоположение на работата: Вашата работа ще се намира в Херефордшър; възможно е също така да се наложи да работите на други обекти на компанията във Великобритания. 

Длъжност:   Селскостопански работник

Лична работна карта: Преди да започнете работа ще ви бъде издадена лична работна карта с баркод, която съдържа следната информация:

  • Вашето име
  • Вашата снимка
  • Вашият номер от ведомостта
  • Баркод на вашия работен номер
  • Адресът на фермата.

Докато работите, трябва да носите своята работна карта по всяко време с вас, не може да започвате работа без вашата лична карта. След като приключите работа, баркодът на вашата карта се сканира, за да се запише работата на ваше име с цел заплащане.

Работа: Работа ще ви бъде предлагана, само когато има такава. Работата е ръчно бране на ягоди и други меки плодове и зеленчуци или друга работа преди или след събиране на реколтата, която включва определени движения като навеждане, ходене и повдигане.

Производствени норми: Количеството работа, което са ви казали, че трябва да постигнете, се нарича производствена норма. Определянето на производителността гарантира, че ще приключите работата си честно с честно заплащане, когато не ви контролират или наблюдават. Производствените норми са определени за различен индивидуален тип работа. Производствените норми за работника по прибиране на реколтата са килограмите набрата продукция за един час. Те се определят на дневна база.

Нормални работни дни: В зависимост от атмосферните условия и наличието на работа обикновено ще работите 5 дни седмично.

Нормален работен ден: Работният ден (ако е предложена работа) обикновено ще бъде не повече от 8 часа. Времето на започване на работа зависи от сезона и от климатичните условия.

В началото на деня вие трябва да започнете работа, само след като личната ви работна карта е сканирана. Когато берете, приключването на работното време се отбелязва с последната сканирана касетка.

Когато са ви възложени други дейности, трябва да уведомите началника си за края на работния ден, вашата лична работна карта трябва да бъде сканирана или записана.

Помнете, че ви се заплаща само за времето, през което официално сте работили. Плаща ви се от началото на работата на вашето работно място до приключване на работата на работното ви място.

Нормални работни часове: Варират в зависимост от наличието на работа.

Почивки за хранене: Почивките са в съответствие с Наредбата за земеделски заплати/ Наредбата за национални заплати. Почивките не се заплащат. Ползването на тези почивки е задължително.

Заплащане: Цялата работа се заплаща в съответствие с Английското законодателство за наемане на работници.

Националната минимална заплата е 7.83 лири на час.

Интервали на плащане: Заплатите се изчисляват дневно и се изплащат седмица назад.

Проверка на вашата заплата: Може да проверите вашето заплащане за всеки ден, като сканирате личната си карта. Отчетът за заплащането ви позволява да проверите, че заплащането ви за дадения ден е правилно. Ако откриете, че заплащането ви е неправилно, трябва да информирате мениджъра си в офиса в рамките на 24 часа от издаване на отчета за заплащането.

Удръжки от заплатата: Като работодател ние няма да удържаме пари от вашата заплата, освен ако:

  • Удръжката не се изисква от закона
  • Това е договорено с работника в неговия или нейния договор
  • Работникът се е съгласил предварително и в писмена форма с удръжката
  • Удръжката е за доплащането на надплатени заплати или разходи при прекратяване.

Платен отпуск: Отпуските се заплащат в съответствие с Английското законодателство за наемане на работници.

Заявяване на отпуск: За да заявите отпуск, трябва да попълните молба за отпуск поне 7 дни предварително и да я предадете на вашия мениджър да я разпише.

Извънреден труд: Ако се наложи да работите извънредно, ще ви бъде заплатено в съответствие с Английското законодателство за наемане на работници.

Отсъствие поради заболяване: Броят на неплатените дни е 3. SSP (Законното плащане при заболяване) е в съответствие с Английското законодателство за наемане на работници. Всички заболявания трябва да се докладват на служителя за връзка със сезонните работници преди 10 часа сутринта.

Известие за прекратяване на заетостта: От работодателя - една седмица; от работника - една седмица.

Продължителност на договора: Работата е сезонна и продължителността на работата може да варира. Компанията се стреми да запази най-продуктивните работници.

Процедура при напускане: Една седмица преди да напуснете трябва да уведомите служителя за връзка със сезонните работници, който ще ви помогне с попълването на молбата за напускане.

Последните 3 дни преди да напуснете вие няма да работите, тъй като заплатата за тези дни няма да може да ви се начисли преди да си тръгнете.

 << PreviousNext >>