Работа и живот в Англия

Моля, отбележете, че тази информация е валидна за времето на изпращане.

Национално осигуряване

Националното осигуряване е схема, при която трудово заетите лица извършват плащания спрямо доходите си. Плащанията са наречени национално осигурителни вноски и определени печалби се облагат само при дадени условия за национално осигуряване. Национално осигурителните вноски зависят също от Националните здравни услуги. Схемата за Национално осигуряване се ръководи от HM Revenue and Customs (HMRC).

  • Националната застраховка е приспадната в съответствие с правителственото законодателство
  • Сумата, която плащате, зависи от това колко печелите
  • Ако сте работили във Великобритания преди и вече имате издаден национален осигурителен номер, не трябва да кандидатствате повторно 
  • S&A урежда интервю за национален осигурителен номер в лагерите.

 

За повече информация, моля, посетете HMRC Website.

 

Данък върху доходите

Данък общ доход се начислява според английското законодателство.За повече информация на текущите тарифи, моля, посетете HMRC Web Site.

 

Възстановяване на данъците върху доходите

Ако работите във Великобритания само през част от годината, вие може да поискате възстановяване на данъците при вашето завръщане вкъщи.<< PreviousNext >>