ПРАВИЛА В ЛАГЕРА

Право на квартира

Квартирата е достъпна само за хора, които работят във фермата. Ако прекратите работа по ваше собствено желание или не ви е била предложена работа от компанията, или сте били уволнени; вие  ще бъдете помолени да напуснете квартирата.

Всеки, който използва квартирата без разрешение след изтичане на работния период, може да подлежи на съдебно преследване.

Вие не можете да сменяте квартирата, в която сте настанени, без позволение.

Вие трябва да поддържате вашата квартира и зоната около нея чисти и подредени през цялото време. Ако вашата квартира е в незадоволително състояние, компанията ще ви помоли да напуснете квартирата и да заплатите  щетите.

Ограничение за автомобили

Има стриктна политика, която не ви позволява да вкарвате автомобили в който и да е от обектите на фермата по време на вашия престой.

Носене на лични карти

Всеки работник, който е нает от компанията като сезонен земеделски работник, ще получи лична работна карта. За целите на сигурността на нашите лагерни обекти и места на работа, личната карта трябва да се носи по всяко време.

Посетители

Посетители се допускат във фермата или в лагерите само с предварителното позволение на управителя на лагера. За да имате посетител, трябва да подадете молба 2 дни предварително за разрешително на посетителите.

Посетителите трябва да носят значки за посетители, осигурени от компанията, през цялото време на тяхното посещение. Посетителите трябва да бъдат придружавани от домакина през цялото време на тяхното посещение. Ако посетителят не носи значката, ще бъде изведен от обекта. Ако имате посетители без разрешение, спрямо вас ще бъде приложена дисциплинарна мярка, която може да приключи с уволнение.

Противопожарно оборудване

За вашата безопасност фермата и нейните работни обекти са оборудвани с противопожарно оборудване като пожарогасители и пожарни аларми.  Ако бъдете заловени да боравите с оборудването извън неговата уместна употреба, това ще се счита за много лошо поведение и ще бъдете уволнени от компанията. Ще трябва да платите съответните разходи и таксите за обслужване на оборудването.

Електрическо оборудване

Намесата в електрически измервателни уреди е строго забранена. Ако бъдете заловени да боравите с някое от електрическото оборудване на лагера, това ще се счита за много лошо поведение и ще бъдете уволнени.

Лично електрическо оборудване

Ако носите със себе си или си купите някакви електрически уреди, трябва да ги оставите на управителя на лагера за тестване и проверка дали за безопасни за употреба във вашата квартира. След проверката те ще ви бъдат върнати с марка за одобрение или с информация, че са неподходящи за използване. Неспазването на това правило ще доведе до дисциплинарна мярка, която може да приключи с уволнение.

Лошо поведение

Ние очакваме от хората  подходящо поведение. Прекомерната употреба на алкохол и лошото поведение са неприемливи и ако водят до неприятности, ако се напиете или ви е трудно да се контролирате  спрямо имуществото на компанията, вие ще бъдете съпроводен обратно до вашата квартира или, в крайни случаи, ще бъдете докладвани на полицията, където могат да повдигнат наказателни обвинения срещу вас. В който и да е от тези случаи, вие ще бъдете уволнени.

Намаляване на шума

Поради непосредствената близост на фермата до села и потребността на другите работници от  тишина и спокойствие в техните квартири, особено ако трябва да започнат работа рано сутринта, пускането на силна музика, особено извън квартирата, е строго забранено през цялото време.

Вие можете да слушате музика вътре във вашата квартира при разумна сила на звука. Срещу всеки, който бъде заловен да пуска музика или да вдига шум, който се счита за неприятен, дразнещ или силен, ще бъдат взети дисциплинарни мерки.

Политика спрямо тютюнопушенето

Ние провеждаме политика срещу тютюнопушенето в много области от фермата, включително и във всички квартири. Политиката трябва да се спазва. Пушенето в квартирите или на работното място води до уволнение.

Ограничени зони

Не ви е позволено да навлизате в територии, ограничени с ограда. Нарушаването на това правило може да доведе до уволнение.<< PreviousNext >>