ZBIERANIE OVOCIA

Zber jahôd je namáhavá práca. Bude od Vás požadované zbierať určité množstvo, ktoré bolo vytýčené za hodinu. Takisto je určený bonus po dosiahnutí zozbieraného množstva. Vytýčené množstvo na hodinu ako i bonus závisia od kvality úrody, počasia ... 

Nie vždy Vám dokážeme zaručiť každodennú prácu kvôli dostupnosti úrody, v závislosti od požiadaviek našich zákazníkov a od počasia. Práca Vám bude ponúknutá vtedy, keď bude dostupná. Táto podmienka je uvedená aj vo vašej zmluve.

Keďže drobné ovocie sa oberá počas najchladejších hodín dňa, pracovný deň môže začať veľmi skoro napr. 04.30 ráno. V závislosti od dostupnosti práce, normálne odpracujete 5 dní v týždni, ale môžeme Vás požiadať pracovať aj dlhšie, zväčša počas hlavnej sezóny. Maximálna pracovná doba za týždeň nepresiahne 60 hodín. Dni voľna budú priradené spoločnosťou a budú najmenej 2 z každých 14 dní. 

Všetci sezónny pracovníci si musia uvedomiť, že úroda môže byť oneskorená v závislosti od počasia čoho výsledkom môže byť, že odpracujete menej ako 5 dní v týždni. Toto sa zvyčajne stáva iba na krátky čas a väčšina pracovníkov môže získať tento čas späť, keď sa sezóna znovu rozbehne. 

Hlavným zberným produktom je zber jahôd, ktoré predávame supermarketom. Najkvalitnejšie jahody sa zbierajú do malých plastových nádobiek nazývaných punnets. Tieto sú klasifikované ako jahody prvej triedy a predávajú sa do významnejších supermarketov. 

Prvotriedne jahody sú jahody pekného tvaru s rovnomerným červeným sfarbením. Jahody nižšej kvality, zdeformované sú zbierané do malých plastových debničiek. Tieto sú považované za jahody druhej triedy a sú predávané na výrobu džemu a presnidávok. Jahody napadnuté škodcami alebo inak poškodené sú nepredajné, ale musia byť zozbierané. 

Čistenie rastliny umožní zregenerovanie a dosiahnutie maximálneho rastu a zrelosti jahôd a je základom pre udržanie zdravej rastliny a takisto zabezpečí menšie množstvo druhej triedy a odpadových jahôd pri ďalšom zbere. Týmto sa zväčší počet prvotriednych jahôd a možnosť väčšieho zárobku pri zbere.