ZBIERANIE OVOCIA

Ubytovanie je dostupné na našich farmách, ak sa preň rozhodnete.

I keď je ubytovanie primerané a je v súlade so všetkými normami o dočasnom ubytovaní, je to ubytovanie iba na určitú dobu počas, ktorej pracujete na farme. Ubytovanie je v celku základné, ale snažíme sa Vám poskytnúť zariadenia, ktoré Vám umožnia pohodlný pobyt za rozumnú cenu.

Máme niekoľko typov ubytovania. Prvým typom je karavan, ktorý ubytuje 4 osoby. Karavany majú vlastné WC, sprchy a kuchynku. Druhým typom ubytovania sú ubytovacie bunky,ktoré ubytujú 2 osoby. Tieto nemajú vlastné WC,sprchu a kuchynku,ale osoby ubytované v týchto bunkách používajú spoločné zariadenia, ktoré sú umiestnené v blízkosti ubytovania.

Tretím typom ubytovania, ktoré sa nachádza v Brook Farm, Marden je ubytovacie zariadenie pre osoby bývajúce samostatne. Tento typ ubytovania používa komunálnu kuchynku, sprchu a WC.