РАБОТА ПО РЕКОЛТАТА

Събиране на реколтата

От Вас ще се изисква да берете определено количество ягоди/аспержи на час. Схемата за бонуси дава възможност на работниците да печелят допълнително. Нормата и бонусите ще зависят от количеството на реколтата, атмосферните условия и от сезона.

Наличието на работа е в пряка зависимост от реколтата, търсенето на клиентите и метеорологичните условия, поради тази причина ние не можем да Ви гарантираме непрекъсната заетост; ще Ви бъде предлагана работа, само когато има такава. Това условие е посочено във Вашия договор.

В зависимост от наличието на работа, обикновено ще работите 5 дни в седмицата, но може да бъдете помолени да работите допълнително, особено по време на върхови периоди на прибиране на реколтата. Максималният брой работни часове на седмица няма да надвишава 60, а максималният брой работни дни на седмица няма да надвишава 6. Дните за почивка ще бъдат определяни от компанията.

Всички сезонни работници трябва да знаят, че работата по брането може да закъснее поради климатични условия, което може да доведе до работа по-малко от пет дни седмично; това обикновено се случва за кратък период от време и повечето работници могат да компенсират това време с напредването на сезона.

 

Бране на Ягоди

Брането на ягоди е основната работа. Те се продават на големите супермаркети.Тъй като ягодите трябва да се берат в най-студената част на деня, работата може да започва рано - от 4.30 сутринта.

Най-доброто качество ягоди се бере в малки пластмасови кутийки, наречени панетки. Те се определят като първо качество ягоди, и се продават на големите супермаркети. Ягодите първо качество са с правилна форма, с хубав, равномерен червен цвят.

Ягодите с по-ниско качество и тези с неправилна форма се берат в малки пластмасови касетки. Те са наречени второ качество ягоди.

Болните и наранени ягоди не могат да се продават, но трябва да се берат, за да се ''почистят'' растенията правилно. Чистенето на растенията ги подготвя за следващото бране на плодове, да израстнат и узреят и е важно растенията да се поддържат здрави.

Ако всички ягоди първо и второ качество са набрани и растенията са почистени правилно, следващото бране ще съдържа по-малко второ качество ягоди. А това Ви дава възможност да изработите повече пари като берете повече ягоди първо качество.

 

Бране на Аспержи

Аспержите са зеленчук, който се отглежда в земята.Всяка аспержа дава по няколко стръка. Едновременно растат по 2 - 3 стръка. Всеки от тях може да расте със скорост до 2 см на час при топли и слънчевиметеорологични условия. Това прави аспержите силно зависими от температурите и изисква различни моделина бране. Когато е горещо, аспержите се берат по два пъти на ден.

Вие ще използвате нож, с който ще режете аспержитеблизо до земята, като трябва да се навеждате към тяхвсеки път, когато трябва да отрежете и съберете набор от стръкове. По време на брането ще следвате трактор, като ще берете с група от хора - членовете на екипа Ви. Вашият успех като берач ще зависи отпроизводителността Ви и тази на Вашия екип. << PreviousNext >>

 


Назад                                                                                                             Напред