PRÁCA A ŽIVOT V UK

Od posledného prekladu mohli byť Informácie poskytnuté nižšie znovu aktualizované. Prekontrolujte si aktuálnosť informácií.

Číslo národného poistenia (NINo)


Národné poistenie je systém, do ktorého pracovníci odvádzajú platby na rôzne podpory. Platby sa nazývajú príspevky na národné poistenie a taktiež  sú použité na náklady pre NHS. Systém národného poistenia je spravovaný HM Revenue and Customs (HMRC).

· Dávky na národné poistenie sú zrážané podľa platnej legislatívy

· Množstvo, ktoré odvádzate záleží od vašeho platu

· O číslo národného poistenia (NINo) si musíte požiadať v priebehu 30 dní od začiatku zamestnania


· Ak ste pracovali v minulosti v UK a bolo Vám vydané NINo, netreba si podávať znovu žiadosť

· S&A vykoná opatrenia pre získanie NINo priamo na mieste výkonu práce 

Pre viacej informácií navštívte HMRC Website.Daň z príjmu

Daň z príjmu sa účtuje v súlade s UK legislatívou. Pre viacej informácií a kontrolu aktuálnych sadzieb prosím navštívte HMRC Website.Vrátenie dane z príjmu


Ak pracujete v UK iba časť roka, možno budete môcť požiadať o vrátenie dane pri návrate domov.