PODMIENKY ZAMESTNANIA

Miesto výkonu práce: Vaša práca bude v Herefordshire, Kent alebo Wales, ale môžete byť požiadaný pracovať aj na iných miestach v rámci UK.

Pracovná pozícia: Poľnohospodársky pracovník

Pracovný preukaz (ID karta ): Pred začatím práce Vám bude vystavený osobný preukaz s čiarovým kódom obsahujúci nasledujúce informácie:

  • Vaše meno
  • Vaša fotografia
  • Vaše mzdové číslo 
  • Čiarový kód vašeho pracovného čísla
  • Adresa farmy

Pracovný preukaz (ID kartu) musíte nosiť so sebou stále; bez predloženia ID karty nemôžete začať prácu na začiatku dňa. Po ukončení pracovného úkonu zosnímame váš čiarový kód, aby sme mohli danú prácu zaznamenať k vašemu menu pre mzdové účely. 

Práca: Práca Vám bude ponúknutá v závislosti od dostupnosti. Je to manuálna práca, zbierajú sa jahody a ďalšie drobné ovocie a špargľa. Tento druh práce vyžaduje určitú ohybnosť, zahŕňa kráčanie, státie na dlhšiu dobu a počas zberania a takisto zdvíhanie. 

Výkonnostný cieľ: Množstvo práce, ktoré Vám bolo stanovené na dosiahnutie sa nazýva výkonnostný cieľ. Nastavením cieľov sa zabezpečí, že budete vykonávať spravodlivú dennú prácu za primeraný denný plat, keď nie ste pod pracovným dohľadom. Každý druh práce má nastavený výkonnostný cieľ. Pri zbieraní ovocia sa cieľ vytyčuje na množstvo vyzbieraných kg za hodinu a cieľ sa stanovuje denne. 

Pracovný deň: Bežné pracovné hodiny nie sú stanovené a počet odpracovaných hodín bude závisieť od potreby spoločnosti. Pracovný deň (keď práca bude dostupná) zvyčajne trvá nie viacej ako 8 hodín. Začiatok smeny sa líši v závislosti od ročného obdobia a od počasia. 

Na začiatku pracovného dňa Vám bude zosnímaná vaša ID karta a iba potom môžete začať pracovať. Čas, kedy sa zoskenuje vaša posledná nazbieraná debnička je čas ukončenia vašej dennej práce. 

Ak budete požiadaný robiť iné práce, musíte oznámiť čas, kedy ste dennú prácu ukončili vašemu nadriadenému, aby mohla byť vaša ID karta zosnímaná a denná práca zaznamenaná.

Pracovné hodiny: Bežné pracovné hodiny nie sú stanovené a počet odpracovaných hodín bude závisieť od potreby spoločnosti.

Obedné prestávky: Prestávky sú stanovené podľa právnych predpisov a sú neplatené.

Výplata: Výška platu je stanovená podľa platnej UK legislatívy.

Minimálna mzda od Apríla 2019: £8.72 za hodinu.

Interval vyplácania mzdy: Váš plat bude rátaný denne a vyplácaný týždenne v závislosti od počtu odpracovaných hodín/dní.

Kontrola vašej mzdy: Vašu mzdu si môžete skontrolovať denne zoskenovaním vašej ID karty. Ak by ste našli nezhody, treba ich nahlásiť vašemu nadriadenému do 24 hodín. 

Zrážky zo mzdy: My ako zamestnávateľ Vám nestrhneme z platu zrážky iba ak:

  • zrážky sú požadované zákonom
  • po dohode so zamestnancom zaznamenanej v zmluve
  • zamestnanec písomne odsúhlasil zrážku zo mzdy pred strhnutím z platu
  • v prípade,že budete spoločnosti dĺžiť určitú sumu pri ukončení zamestnania (napr. dovolenka, ktorú ste si vybrali nad rámec nároku) 

Platená dovolenka: Dovolenka je platená podľa UK legislatívy. 

Rezervovanie dovolenky: Dovolenku treba nahlásiť vyplnením dovolenkového formulára najmenej 7 dní vopred a odovzdaním vašemu nadriadenému na schválenie. 

Nadčasy: Každý nadčas je dobrovoľný a platený podľa legislatívy/predpisov spoločnosti.

Práceneschopnosť: Dočasná práceneschopnosť je max 3 dni a sú neplatené. Nemocenská dávka sa začína vyplácať po 5 dni práce neschopnosti a je vyplácaná v závislosti od právnych predpisov.

Ukončenie zamestnania: Výpovedná lehota zo strany zamestnanca – 2 týždne; zo strany zamestnávateľa - podľa zákonného minima.