Privatumo politika

Privatumo politika

Šiame dokumente rasite mūsų kompanijos privatumo politikos gaires. „S & A Produce (UK) Ltd” labai rimtai traktuoja jūsų privatumą, todėl iš jūsų gauta informacija naudojama tik mūsų – kaip jūsų darbdavio – reikmėms, įvertinant jūsų kaip potencialaus kandidato ar aprobuoto kandidato įgūdžius, bei apdorojant jūsų užklausimus, kuriuos jūs galite pateikti per mūsų interneto svetainę.

Kaip mes renkame informaciją apie jus ir kaip ji naudojama?

Susisiekiant su mumis jums gali tekti suteikti asmeninę informaciją. Tai gali atsitikti, kai jūs pradėsite įsidarbinimo procesą internetu, ar paprašysite atitinkamos paslaugos, kuri gali būti jums suteikta. Įsidarbinimo proceso metu ar paslaugos suteikimo atveju jums galti tekti suteikti tokią informaciją: jūsų vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, gyvenimo aprašymą ar asmeninius pomėgius bei poreikius. Tokią asmeninę informaciją, kurią jūs suteikiate mums (pavyzdžiui, apie gyvenimo būdą ar sveikatą) laikome jautriais asmeniniais duomenimis pagal Duomenų apsaugos įstatymo 1998 m. (Data Protection Act 1998) suteiktą apibrėžimą. Mes laikome visus tokius asmeninius duomenis “slapta informacija” ir jie bus atskleisti trečiosioms šalims tik jums davus aiškų sutikimą ar jūsų pageidavimu.

Jeigu anketos pildymas jums baigsis sėkmingai ir jūs įsidarbinsite mūsų kompanijoje, ši informacija bus panaudota administruojant jūsų įdarbinimą, o taip pat gali būti perduota tam tikroms trečiosioms šalims, tokioms kaip „Home Office“, „Gangmaster Licensing Authority“, su jūsų kelionės organizavimu susijusioms įstaigoms, draudimo bendrovėms ir įvairioms vyriausybinėms agentūroms.

Mes taip pat galime panaudoti šią informaciją, jeigu iškiltų nusiskundimų ar teisinis užginčijimas, susijęs su mūsų darbuotojų verbavimo procesu ar jūsų įdarbinimu bei darbu.

Mes taip pat galime patikrinti surinktą informaciją su trečiosiomis šalimis ar palyginti su kita informacija, kurią apie jus jau turime. Taip pat galime perduoti informaciją trečiosioms šalims, kad užkirstume kelią nusikaltimams ar nustatytume kriminalinę veiką, kad apsaugotume viešąsias lėšas, ar kitais, įstatymo numatytais atvejais.

Taip pat galime iš jūsų gautą informaciją panaudoti, kad praneštume jums apie mūsų svetainės naudojimo sąlygų pasikeitimus, pasikeitimus mūsų interneto svetainės funkcijose ar darbuotojams skirtas paslaugas, jeigu jose bus pasikeitimų ar naujienų, skirtų jūsų patogumui.

Kol jūs esate „S & A Produce (UK) Ltd“ įdarbinimo kandidatas ar pildote anketą, mes tvarkome informaciją, susijusią su jūsų įdarbinimo procesu. Mes galime laikyti iš jūsų gautus elektronius laiškus ir kitas bendravimo formas, kaip jūsų įdarbinimo proceso dalį ar pasiteiravimus apie galimą įdarbinimą.

Duomenų srauto duomenys

Mums gali tekti pateikti duomenis apie savo kompaniją, pardavimus ir klientus, inerneto srauto svyravimus ir kitą svetainės informaciją trečiosioms šalims, tačiau neperteiksime jokios informacijos apie jus asmeniškai, ar taip, kad būtų galima kokiu nors būdu jus asmeniškai identifikuoti.

Kiti atvejai

“S & A Produce (UK) Ltd” pasilieka teisę rinkti ir atskleisti individualiai identifikuojamą informaciją - neprasilenkiant su taikomais įstatymais ir teisėtais vyriausybės nurodymais – kad galėtų tinkamai eksploatuoti savo sistemą arba apsaugotų save ir sistemos naudotojus.

Mes neatskleisime asmeninės ir interneto paskyroje esančios informacijos, nebent turėsime pakankamai priežasčių manyti, kad tokios informacijos atskleidimas yra būtinas, kad būtų galima identifikuoti, susisiekti ar imtis teisinių veiksmų prieš asmenis, kurie kelia grėsmę ar prasilenkia su „S & A Produce (UK) Ltd“, sistemos vartotojų ar kitų asmenų teisėmis ar nuosavybe, ar tokiu atveju, kai “S & A Produce (UK) Ltd” yra įsitikinusi, kad įstatymas reikalauja tokio duomenų atskleidimo.

“S & A Produce (UK) Ltd” taip pat neatskleis trečiosioms šalims jokių elektroninių laiškų ar kitokios eletroninės korespondencijos, kurią “S & A Produce (UK) Ltd” saugo ar perduoda savo naudotojams, išskyrus žemiau išdėstytas aplinkybes. Aplinkybės, kurioms susiklosčius “S & A Produce (UK) Ltd” atskleis tokią elektroninę naudotojo korespondenciją yra, kai: 1) būtina užsakyti paslaugą vartotojui; 2) būtina apsaugoti teisėtus “S & A Produce (UK) Ltd” ar vartotojų interesus; 3) būtina bendradarbiaujant su duomenų perėmimo įsakymais, suėmimo nurodymais ar kitų teisinių procesų, kuriuos “S & A Produce (UK) Ltd” nuprendžia laikyti galiojančiais ir priverstinai vykdomais, metu; 4) būtina informaciją pateikti teisėsaugos įstaigoms, kai jos turinys netyčia gautas “S & A Produce (UK) Ltd” ir atrodo susijęs su nusikaltimo įvykdymu. “S & A Produce (UK) Ltd” atsisako bet kokių ketinimų cenzūruoti, keisti ar įsitraukti į ilgalaikį per jos įrangą perduodamos sistemos naudotojų ar kitų asmenų informacijos peržiūrėjimą ar stebėjimą. Tačiau “S & A Produce (UK) Ltd” peržiūrės, ištrins ar blokuos priėjimą prie bendravimo sistemos, jei manys, kad tai gali pakenkti “S & A Produce (UK) Ltd”, jos naudotojams ar tretiesiems asmenims. Priežastys, dėl kurių “S & A Produce (UK) Ltd” gali imtis tokių veiksmų, yra (bet neapsiriboja), kai pažeidžiamos (ar galimai pažeidžiamos) “S & A Produce (UK) Ltd” „Naudojimosi sąlygos ir terminai“ (Terms and Conditions of Use).

Naudotojai gali atsisakyti naujienlaiškių ir/arba pranešimų apie naujas ar patobulintas paslaugas iš “S & A Produce (UK) Ltd” išsiųsdami prašymą info@sagroup.co.uk . Šiame prašyme naudotojai privalo nurodyti savo vardą ir pavardę bei kontaktinę informaciją, būtinai pateikiant elektroninio pašto adresą.

Banko kortelių saugumas

Mūsų svetainėje jūs galite sumokėti reikalaujamas įmokas ir rinkliavas naudodamiesi PayPal sistema, sekdami nuoroda, pateikta internetinėje įdarbinimo anketoje. “S & A Produce (UK) Ltd” niekada nekaupė ir ateityje nekaups jūsų kreditinės kortelės duomenų ar kitų finansinių duomenų, kuriuos pateikiate mokėdami PayPal.

Klaidos ir trūkstami duomenys

Jeigu pastebėsite, kad informacija ar asmeniniai duomenys, kuriuos mes nurodome jūsų įdarbinimo anketos pildymo metu, yra neteisingi ar juose ko nors trūksta, prašome apie tai pranešti savo šalies darbuotojų verbavimo koordinatoriui, ir jūsų duomenys bus patikslinti per 72 valandas.