Политика за поверителност

Политика за поверителност

По-долу ви предоставяме подробности за нашата политика за поверителност.  S&A Produce (UK) Ltd третира Вашата поверителност много сериозно. Информацията, която събираме от Вас, се използва само и единствено за нашите нужди като работодател, за да се установят вашите съответни умения като потенциален кандидат и да се обработват всички искания, които може да направите чрез нашия сайт.

Как събираме информация за вас и как се използва тя?

Kогато комуникирате с нас, Вие може да предоставите лична информация. Можете да започнете или попълвате онлайн регистрация или когато е уместно да изискате услуга, която да ви бъде предоставена. Може в процеса на попълване на този онлайн формуляр или чрез друго искане да предоставите: Вашите имена, имейл адрес, CV или лични предпочитания. Считаме цялата лична информация, която ни предоставяте (например за начина ви на живот или личното здраве) като чувствителни лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни от 1998. Ние считаме цялата тази информация за лични данни ("чувствителна информация") и тя ще бъде разкривана само с изричното ви съгласие или по ваше желание.

Ако имате успех при кандидатстването си и бъдете наети на работа в тази компания, информацията ще бъде използвана в администрацията на Вашата месторабота и може да бъде предоставяна на трети лица, когато това е уместно, като това включва  Home Office, Gangmaster Licensing Authority, страните, участващи в организирането на вашето пътуване, застрахователите и всички правителствени агенции. Освен това можем да използваме информацията в случай на оплакване или съдебно обжалване, свързани с процеса по наемането и назначаването ви на работа.

Ние може да проверим събраната информация чрез трети страни или чрез друга информация, съхранявана от нас. Ние можем да използваме или да предадем на трети лица информация, за да предотвратим или разкрием престъпление, при защита на публични средства или по други начини, разрешени от закона.

Ние може да използваме предоставяната от вас информация, за да ви информираме за промени в нашите условия и срокове, промени във функционалността на нашия сайт, промени в услугите,  предоставяни в полза на служителите ни.

Докато кандидатствате за работа в S&A Produce (UK) Ltd , ние използваме информацията за Вас по отношение на Вашата кандидатура. Ние може да съхраняваме електронна поща и други съобщения, които получаваме от Вас, като необходим елемент от Вашето кандидатстване или запитване относно назначаване на работа.

 

Обмен на информация

Можем да предоставяме статистически данни за нашата компания, продажби, клиенти, моделите на трафика и друга интернет информация на трети лица, но това няма да включва никакви Ваши лични данни и по никакъв начин няма да Ви идентифицира лично.

Разкриване на информация в други случаи

S&A Produce (UK) Ltd запазва правото си на достъп и разкриване на  индивидуално идентифицираща информация, за да спази съответните законодателство и законни изисквания на държавните органи, за да извършва успешно системните си процеси или за да защити себе си и потребителите си.

Ние няма да разкриваме лична и финансова информация, освен ако имаме причина да вярваме, че разкриването на тази информация е необходимо, за да се идентифицира, осъществи контакт или за да се подведе под отговорност някой, който може да причини вреда или нарушава правата или собствеността на S&A Produce (UK) Ltd, нашите потребители или други; или когато S&A Produce (UK) Ltd има достатъчно основания да смята, че законът изисква такова разкриване.

С изключение на посочените по-долу причини, S&A Produce (UK) Ltd няма да разкрие на трети лица съдържанието на каквато и да е електронна поща или друга кореспонденция по електронен път, които S&A Produce (UK) Ltd съхранява или предоставя на своите потребители. Обстоятелствата, при които S&A Produce (UK) Ltd би разкрила такава електронна кореспонденция от потребителите си, са налични когато: 1.Това е необходимо, за да предостави услуги за потребителя; 2.Необходимо е да се защитят законовите  интереси на S&A Produce (UK) Ltd и нейните потребители;  3. Това е необходимо, за да се сътрудничи при съдебно разпореждане или други съдебни процеси, които S&A Produce (UKLtd определя по своя преценка като такива със законна сила; и 4. Необходимо е да се предостави на законно упълномощена агенция информация, получена от S&A Produce (UKLtd непреднамерено и вероятно отнасяща се за извършване на престъпление. S&A Produce (UKLtd отрича каквото и да е намерение да цензурира, коригира, или да участва в разследването или съдебното наблюдение на комуникации, съхранявани или осъществявани чрез нейната система от потребителите ѝ или др. Обаче S&A Produce (UKLtd ще преглежда, изтрива или блокира достъпа до комуникации, които могат да навредят на S&A Produce (UK) Ltd, нейните потребители или трети страни. Обстоятелствата, при които S&A Produce (UKLtd може да предприеме такива действия, включват, но не се изчерпват с, реални или потенциални нарушения на Условията на употреба в S&A Produce (UKLtd.

Потребителите могат да се откажат от получаването на известия и/или съобщения за новите и обновени услуги от S&A Produce (UKLtd като изпратят искане на info@sagroup.co.uk . В това искане потребителите следва да се идентифицират с име и информация за контакти, вкл. тел. адрес.

Защита на карти

Можете да платите която и да е услуга или такса през системата на PayPal като следвате линка на формуляра си за кандидатстване. S&A Produce (UKLtd не е съхранявала, не съхранява и в бъдеще няма да съхранява данните на Вашите кредитни карти или други финансови данни, предоставени при вашето плащане през PayPal.

Грешки и пропуски

В случай, че забележите каквато и да е неправилна или пропусната информация или съобщение от нас по време на процеса по набиране на работници, моля да ни уведомите като се свържете с координатор по набиране на работници във вашата страна и данните ви ще бъдат обновени в рамките на 72 часа.