КВАЛИФИЦИРАНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Отлична възможност в нашия отдел Packhouse
MIQA (стоки за гарантиране на качеството)
В основното ни съоръжение за опаковане в Марден ние съхраняваме, опаковаме и разпространяваме около 30 милиона единици от британска и вносна продукция всяка година. Основната цел на ролята на MIQA е оценка на качеството на продуктите при прием, за да се гарантира, че плодовете, доставени на място от нашите ферми в Обединеното кралство и доставчици по целия свят, отговарят на спецификациите на клиента.

Като MIQA ще трябва да изпълните различни задачи, свързани със съответствието, като попълване на цялата съответна документация, работа с ERP системата и комуникация с вътрешни и външни екипи по отношение на качеството на продукта.

Това би било отлична възможност за силно мотивирано лице с предишен опит в QA / MIQA, за предпочитане в среда за производство на храни. Добрите комуникационни и компютърни умения са от съществено значение.

Моля, щракнете тук за повече подробности и информация как да кандидатствате.