ЖИВОТ ИЗВЪН РАБОТАТА В ХЕРЕФОРДШЪР

Моля, кликнете  на  снимката долу, за  да я видите в увеличен размер.
 
Всички снимки по-долу показват живота във фермата след работа.