ПРИСТИГАНЕ ВЪВ ФЕРМАТА

Ако не можете да пристигнете във фермата на определената дата за започване, трябва да се свържете с коoрдинаторите по набиране на работници за S&A и да уговорите нова дата за започване на работа. (Моля, вижте страницата за контакти с S&A)

При пристигане в някои от фермите, уведомете на рецепцията, че сте пристигнали, и помолете за последващи инструкции. Ако не сте сигурни, помолете да ви свържат със Служителя за сезонни работници SLO.

Помнете следните неща:

Пригответе своя паспорт/лична карта под ръка, тъй като ние събираме документите ви за самоличност, за да направим копия. Тези документи ще ви бъдат върнати при въвеждането ви на работа.

Ако пътувате с приятели и искате да бъдете настанени с тях, уведомете персонала на компанията, но помнете, че не винаги е възможно да бъдете настанени непременно с тези, с които желаете.

Може да се наложи да чакате известно време, докато се настаняват останалите работници, моля бъдете търпеливи.

 << PreviousNext >>