ZARIADENIA

Repatriation Insurance

We require you to have insurance covering you for repatriation for the whole length of stay at S & A. If you do not have any repatriation insurance we will arrange relevant cover at £15.

If you choose to take out your own insurance we request you bring documentary evidence of this to the interview.

Key features of the insurance we offer are:

Cover for personal accidents such as death, loss of limbs, sight, speech and hearing or permanent total disablement
Cover for repatriation and associated costs such as, additional travel or accommodation following accidental physical injury or illness
Cover for personal liability for death, injury or illness to another person and accidental damage to the property of another.

The period of cover is seasonal and starts from the date you arrive at S & A and ends on the date you depart from S & A. The cost of this service is payable before travelling to the UK to work at S&A

Please note that repatriation insurance is not travel insurance. We strongly recommend you take out travel insurance separately with the insurer of your choice, as S & A does not provide this service.

Travel Arrangements (Bulgaria only)

It would be an enormous benefit to you if the travel arrangements from your home country directly to the S & A site are co-ordinated by us. This will take a lot of stress away from you, especially if your understanding of English is limited. It will also save your time and money, as directly organised collective travel from your country to the workplace eliminates travel cost from bus stations, airports or train stations in the UK to your resident site.

We are able to negotiate travel at a cheaper cost from Bulgaria. We charge £15.75 for the travel arrangement service from this country. This is only payable if you choose to travel with S & A contracted Travel Agents. The cost of the travel is additional and will be charged to you. The cost of the travel arrangement service and travel is payable in your home country before any travel arrangements are made. We urge you not to travel in your own car as NO CARS ARE ALLOWED ON THE COMPANY PREMISES.

The travel arrangements will be as follows:

Sofia Airport – UK Airport (two way ticket)
Travel by coach to Hernhill Nursery/ Brook Farm/Brierley Court (one way)
The cost is £ 228.25

Pastoral Service

S & A is committed to the safety and welfare of all workers. The company makes every effort to look after the employees and classifies welfare as one of its core values. We are also able to cater for those wishing to attend any religious services. We will always be there to help with any work, domestic or personal problems.

During your stay at S & A we will also:

Make appointments on your behalf for treatment with Doctors, Dentists and Hospitals
Collect your medical prescriptions
Transport you to and from Hospital, Doctor and Dentist (emergency treatments only)
Arrange language interpretation in the Hospital and at the Doctor’s
Provide daily transport to local shops from Brierley and Hernhill Nursery (A public bus service is available from Marden.)
Provide at least 5 English language lessons.
In addition S & A has subscribed to a confidential hotline operated by InTouch to give our workforce an additional, confidential way to raise serious concerns to the management team. This is available 24 hours per day and 7 days per week in 7 different languages. This service can be accessed by telephone and e-mail and is entirely free to use.

The Pastoral Service is provided free of charge.

Documentation Service

Working in the UK requires the completion of many forms, few of which are translated into your native languages. Our documentation service assists you with the completion of all documents required whilst working with us. Some examples are listed below.

Documents for Department of Work and Pensions to apply for a National Insurance Number
Documents for opening a bank account
Bank transfer documentation
Documents for tax returns (P85, P86)
Administration assistance with repatriation

The Documentation Service is provided free of charge.

Zábava a voľný čas

Všetky S&A kempy sa nachádzajú vo vidieckých oblastiach; preto ponúkame rozsiahly výber zábavy, ktorá je zabezpečená naším tímom. Možnosti ponúkanej zábavy nájdete nižšie.

Bar (Marden a Hernhill Nursery)
Zdarma disco večery
Grilovačka
Karaoke a bingo večery (Marden a Brierley)
Internet miestnosť
Bezdrôtový internet (Marden)
Posilňovňa
Rôzne športové podujatia
Biliard
Stolové hry/karty
DVD filmy v rôznych jazykoch
TV
Zabezpečenie exkurzií a výletov na zaujímavé miesta
Remeselné práce (Marden a Brierley) 
Bar, salónik (otvorené denne v Marden)

Volejbalové ihrisko
Basketbalové ihrisko (Marden)
Stolný tenis
Futbalové ihrisko

Počas sezóny organizujeme rôzne súťaže a športové turnaje vo futbale, volejbale, biliard a stolný tenis.

Zábava je zadarmo.

Ubytovanie

Bývanie v kempe je praktické kvôli blízkosti do práce a dostupnosti pracovať na smeny a iné. Bližšie informácie o ubytovaní môžete nájsť TU. Ak sa rozhodnete bývať v kempe počas trvania vašej pracovnej zmluvy s S&A, poplatok v sume £49.00 Vám bude strhnutý z vašej výplaty každý týždeň.

S &A PRODUCE (UK) LTD POLICIES

Ochrana osobných údajov

Nasledujúce riadky Vám poskytnú podrobnosti o našej Ochrane osobných údajov. V spoločnosti S &A Produce (UK) Ltd berieme vážne ochranu vašich osobných údajov. Informácie, ktoré od Vás získavame sú výhradne len pre naše potreby zo zamestnávateľského hladiska.

Ako získavame informácie o Vás a ako sú tieto informácie použité?

Pri komunikácii s nami môžete poskytnúť osobné informácie. Mohli ste začať vypĺňať alebo ste vyplnili prihlášku na našom webe alebo požiadať o informáciu, ktorá Vám bola odoslaná. Počas vypĺňania prihlášky ste mohli byť požiadaný o: vaše meno, emailovú adresu, CV... Považujeme všetky osobné informácie, ktoré ste poskytli (napr. informácie o vašom životnom štýle alebo osobnom zdraví) ako citlivé osobné dáta v zmysle Data Protection Act 1998. Tieto osobné informácie budú sprístupnené iba s vašim výslovným súhlasom alebo na základe vašej žiadosti.

Ak uspejete vo výberovom procese a zamestnáte sa v našej spoločnosti, informácie, ktoré ste nám o Vás poskytli budú použité pri vašom zaradení do zamestnania a môžu byť poskytnuté tretím stranám podľa potreby zahŕňajúc Home Office, Gangmaster Licensing Authority, poisťovniam a vládnym agentúram.
Môžeme použiť tieto informácie, ak vznikla stažnosť alebo právny problém vzhľadom k našemu náborovému procesu alebo vašemu zamestnaniu.

Môžeme skontrolovať informácie o Vás s treťou stranou alebo s inými informáciami, ktoré máme k dispozícii. Môžeme poskytnúť informácie treťej strane pri zabránení alebo odhaľovaní zločinu, pri ochrane verejných financií, alebo pri inej potrebe ako to umožňuje zákon.

Môžeme použiť informácie získané od Vás pri informovaní Vás o zmenách v našich zmluvných podmienkach, pri zmenách o funkčnosti našej webovej stránky alebo o zamestnaneckých výhodách, ktoré môžeme zmeniť alebo alebo doplniť pre Váš prospech.

Pokiaľ ste S&A Produce (UK) Ltd uchádzač o zamestnanie, spravujeme informácie týkajúce sa vašej žiadosti. Môžeme mať uložený Váš email a ďalšiu komunikáciu, ktorú sme od Vás obdržali.

Traffic Data

Môžeme poskytnúť štatistiky o našej spoločnosti, predaji, zákazníkoch, návštevnosti a ďaľších informáciách členom tretej strany, ale v tomto prípade by neboli zahrnuté žiadne vaše osobné informácie.

Ďaľšie

S & A Produce (UK) Ltd si vyhradzuje právo sprístupniť a zverejniť individuálne identifikovateľné informácie v súlade s platnými zákonmi a zákonnými požiadavkami vlády, pre správne prevádzkovanie svojich systémov alebo pri vlastnej ochrane a ochrane svojich používateľov.

Osobné informácie a informácie o účte nebudeme zverejňovať, pokiaľ nemáme dôvod domnievať sa, že zverejnenie takýchto informácií je nevyhnutné na identifikáciu, kontaktovanie alebo podanie žaloby proti osobe, ktorá môže spôsobiť ujmu alebo zasahovať do práv a vlastníctva spoločnosti S&A Produce (UK) Ltd, našich používateľov, alebo iných, alebo kde S&A Produce (UK) Ltd má presvedčenie, že zákon vyžaduje takéto zverejnenie.

Ani S&A Produce (UK) Ltd, s výnimkou dôvodov uvedených nižšie, odhalí tretím stranám obsah akejkoľvek elektronickej pošty alebo inej elektronickej komunikácie, ktoré S&A Produce (UK) Ltd ukladá alebo prenáša pre svojich užívateľov. Okolnosti, za ktorých S&A Produce (UK) Ltd zverejní takúto elektronickú komunikáciu používateľa sú keď:  1. Je to potrebné pre poskytnutie služby používateľovi;  2. Je potrebné chrániť oprávnené záujmy spoločnosti S&A Produce (UK) Ltd a jej používateľov;  3. Je potrebné spolupracovať interception orders, warrants or other legal processes that S & A Produce (UK) Ltd determines in its sole discretion to be valid and enforceable; and 4. It is necessary to provide to a law enforcement agency when the contents are inadvertently obtained by S & A Produce (UK) Ltd and appear to appertain to the commission of a crime. S & A Produce (UK) Ltd disclaims any intention to censor, edit, or engage in ongoing review or surveillance of communications stored on or transmitted through its facilities by users or others. S & A Produce (UK) Ltd will, however, review, delete or block access to communications that may harm S & A Produce (UK) Ltd, its users or third parties. The grounds on which S & A Produce (UK) Ltd may take such action include, but are not limited to, actual or potential violations of S & A Produce (UK) Ltd’s Terms and Conditions of Use.

Users may opt out of receiving newsletters and/or notices of new or upgraded services from S & A Produce (UK) Ltd by sending a request to info@sagroup.co.uk . In this request, users must identify their name and contact information including email address.

Bezpečnosť používania karty

Poplatky napr. za poistenie môžu byť zaplatené online cez S&A Produce (UK) Ltd website, kedže používame PayPal pre všetky platby. S&A Produce (UK) Ltd nedrží vaše údaje o platobnej karte v databáze , do not or will not in the future store your credit card details or any other financial details provided with your payments through PayPal. Payment for services is only processed at the time of submission by the applicant, using the secure website.

Errors or omissions

Should you notice that any information or your personal details we state during your recruitment process be incorrect or subject to omission, please notify by contacting your country recruitment coordinator and your details will be updated within 72 hours.

Back                                                                             Next