ZARIADENIA

Poistenie zahŕňajúce repatriáciu 

Požadujeme, aby ste mali poistenie zahŕňajúce repatriáciu a pokrývalo celé obdobie, ktoré strávite v S & A. Ak nemáte toto poistenie, my Vám ho zabezpečíme, cena poistenia je £15.
Ak si vyberiete zabezpečiť poistenie sami, budeme od Vás požadovať priniesť detaily o poistke na pohovor.
Poistenie, ktoré my ponúkame zahŕňa:
Pokrytie osobných úrazov vrátane smrti, straty končatín, zraku, reči, sluchu alebo trvalé postihnutie.
Pokrytie v prípade nutnosti repatriácie a nákladov s ňou spojených ako napr. ďalšie cestovanie alebo ubytovanie po nepredvídanom zranení alebo chorobe.
Pokrytie osobnej zodpovednosti za smrť, zranenie alebo chorobu inej osoby a náhodné poškodenie majetku iného.
Poistenie platí odo dňa príchodu do S&A a končí dňom vašeho odchodu z S&A.
Vezmite prosím na vedomie, že poistnie zahŕňajúce repatriáciu nie je cestovné poistenie. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si zabezpečili cestovné poistenie s poisťovňou, ktorú si zvolíte, keďže S&A cestovné poistenie neposkytuje.

Služby

S&A sa zaväzuje k bezpečnosti a poskytovaniu dobrých životných podmienok pre všetkých pracovníkov. Spoločnosť vynakladá všetko úsilie pri starostlivosti o svojich zamestnancov a považuje dobré životné podmienky ako jednu zo základných hodnôt. Budeme vždy nápomocní pri riešení akýchkoľvek pracovných, domácich alebo osobných problémov. .
Počas vašeho pobytu v S&A Vám pomôžeme pri:
Objednávaní sa k doktorovi, zubárovi alebo na vyšetrenia v nemocnici
Vyberaní vašich lekárskych predpisov
Prepravovaní k lekárovi, zubárovi alebo do nemocnice (v naliehavých prípadoch)
Prekladaní z Angličtiny pri návšteve u lekára
Zabezpečíme prepravu na nákupy potravín do lokálneho obchodu v pravidelných intervaloch
Zabezpečíme lekcie angličtiny
Služby vymenované vyššie sú poskytované bezplatne.

Vypĺňanie rôznych dokumentov

Počas práce v UK bude od Vás požadované vyplniť viaceré formuláre, ale len niektoré z nich sú preložené do materinského jazyka. Pomôžeme Vám s vypĺňaním požadovaných dokumentov. Niektoré príklady dokumentov sú uvedené nižšie:
Dokumenty pre žiadosť o národné číslo poistenia (Department of Work and Pensions)
Formulár na otvorenie bankového účtu
Formulár na bankové prevody
Formulár na vrátenie daní (P85, P86)
Administratívna pomoc pri repatriácii

Pomoc pri vypĺňaní dokumentov je bezplatná.

Zábava a voľný čas

Všetky S&A kempy sa nachádzajú vo vidieckých oblastiach; preto ponúkame rozsiahly výber zábavy, ktorá je zabezpečená naším tímom. Možnosti ponúkanej zábavy nájdete nižšie.

Bar (Marden a Hernhill Nursery)
Zdarma disco večery
Grilovačka
Karaoke a bingo večery (Marden a Brierley)
Internet miestnosť
Bezdrôtový internet (Marden)
Posilňovňa
Rôzne športové podujatia
Biliard
Stolové hry/karty
DVD filmy v rôznych jazykoch
TV
Zabezpečenie exkurzií a výletov na zaujímavé miesta
Remeselné práce (Marden a Brierley) 
Bar, salónik (otvorené denne v Marden)

Volejbalové ihrisko
Basketbalové ihrisko (Marden)
Stolný tenis
Futbalové ihrisko

Počas sezóny organizujeme rôzne súťaže a športové turnaje vo futbale, volejbale, biliard a stolný tenis.

Zábava je zadarmo.

Ubytovanie

Bývanie v kempe je praktické kvôli blízkosti do práce a dostupnosti pracovať na smeny a iné. Bližšie informácie o ubytovaní môžete nájsť TU. Ak sa rozhodnete bývať v kempe počas trvania vašej pracovnej zmluvy s S&A, poplatok v sume £52.85 Vám bude strhnutý z vašej výplaty každý týždeň.

S &A PRODUCE (UK) LTD POLICIES

Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúci prehľad poskytuje informácie o našej politike ochrany súkromia. S & A Produce (UK) Ltd berie ochranu vašich osobných údajov vážne. Informácie, ktoré od vás dostaneme, výhradne zodpovedajú našim potrebám ako zamestnávateľa, aby vaše schopnosti ako potencionálneho žiadateľa alebo žiadateľa alebo akékoľvek žiadosti mohli byť spracované na našej web stránke.

Ako zhromažďujeme informácie a ako sú použité?

Pri komunikácii s nami môžete poskytnúť osobné informácie. Mohli ste začať vypĺňať alebo ste vyplnili prihlášku na našom webe alebo požiadať o informáciu, ktorá Vám bola odoslaná. Počas vypĺňania prihlášky ste mohli byť požiadaný o: vaše meno, emailovú adresu, CV... Považujeme všetky osobné informácie, ktoré ste poskytli (napr. informácie o vašom životnom štýle alebo osobnom zdraví) ako citlivé osobné dáta v zmysle Data Protection Act 1998. Tieto osobné informácie budú sprístupnené iba s vašim výslovným súhlasom alebo na základe vašej žiadosti.

Ak uspejete vo výberovom procese a zamestnáte sa v našej spoločnosti, informácie, ktoré ste nám o Vás poskytli budú použité pri vašom zaradení do zamestnania a môžu byť poskytnuté tretím stranám podľa potreby zahŕňajúc Home Office, Gangmaster Licensing Authority, poisťovniam a vládnym agentúram.
Môžeme použiť tieto informácie, ak vznikla stažnosť alebo právny problém vzhľadom k našemu náborovému procesu alebo vašemu zamestnaniu.

Môžeme skontrolovať informácie o Vás s treťou stranou alebo s inými informáciami, ktoré máme k dispozícii. Môžeme poskytnúť informácie treťej strane pri zabránení alebo odhaľovaní zločinu, pri ochrane verejných financií, alebo pri inej potrebe ako to umožňuje zákon.

Môžeme použiť informácie získané od Vás pri informovaní Vás o zmenách v našich zmluvných podmienkach, pri zmenách o funkčnosti našej webovej stránky alebo o zamestnaneckých výhodách, ktoré môžeme zmeniť alebo alebo doplniť pre Váš prospech.

Pokiaľ ste S&A Produce (UK) Ltd uchádzač o zamestnanie, spravujeme informácie týkajúce sa vašej žiadosti. Môžeme mať uložený Váš email a ďalšiu komunikáciu, ktorú sme od Vás obdržali.

Správa Dát

Môžeme poskytnúť štatistiky o našej spoločnosti, predaji, zákazníkoch, návštevnosti a ďaľších informáciách členom tretej strany, ale v tomto prípade by neboli zahrnuté žiadne vaše osobné informácie.

Ďaľšie

S & A Produce (UK) Ltd si vyhradzuje právo na prístup k informáciám a právo na sprístupnenie údajov v súlade s platnými zákonmi a zákonmi vládnych žiadostí pre správnu činnosť a prevádzku našich systémov alebo na ochranu seba a svojich užívateľov.
Nebudeme poskytovať žiadne informácie ak nemáme dôvod sa domnievať, že tieto informácie sú potrebné na identifikáciu alebo kontaktovanie osoby, ktorá poškodzuje práva alebo zasahuje do práv spoločnosti S & A Produce (UK) Ltd, a našich užívateľov, alebo tam kde S & A Produce (UK) Ltd verí, že zákon vyžaduje takéto zverejnenie.
S & A Produce (UK) Ltd s výnimkou dôvodov uvedených nižšie nebude poskytovať osobné údaje tretím stranám alebo obsah akejkoľvek elektronickej pošty alebo inej komunikácie, ktorú S & A Produce (UK) Ltd ukladá alebo vysiela svojim užívateľom. Okolnosti za ktorých S & A Produce (UK) Ltd poskytne poskytne tieto údaje a elektronickú komunikáciu: 1. Je to nutné z dôvodu poskytovania služieb užívateľom; 2. Je nutné chrániť oprávnené záujmy S & A Produce (UK) Ltd a jej užívateľov; 3.Je nutné spolupracovať s rádmi alebo inými vládnymi úradmi, kde S & A Produce (UK) Ltd určuje podľa vlastného uváženia, že tieto sú legálne a vymáhateľné; a 4. Je nutné to zabezpečiť vládnym agentúram, ak sa zdá že bol spáchaný trestný čin. S & A Produce (UK) Ltd nebude cenzurovať, upravovať alebo sa zapájať do prebiehajúcej revízie alebo dozerať na uložené alebo prenášané správy zákazníkmi alebo inými osobami. Avšak S & A Produce (UK) Ltd zablokuje alebo vymaže komunikácie, ktoré môžu poškodiť S & A Produce (UK) Ltd, svojich zákazníkov alebo tretie strany. Prípady, kedy sa S & A Produce (UK) Ltd môže podieľať, niesú obmedzené na skutočné alebo potencionálne porušovanie S & A Produce (UK) Ltd’s. Tieto su definovné obchondnými podmienkami S & A Produce (UK) Ltd.
Užívatelia si môžu požiadať o príjem informačných spravodajstiev a oznámení o nových alebo modernizovaných služieb od S&A Produce (UK) Ltd, zaslaním požiadavky na info@sagroup.co.uk . V tejto žiadosti sa musí uživateľ identifikovať svojim menom a kontaktnými údajmi, vrátane e-majlovej adresy.

Bezpečnosť používania karty

Akékoľvek poplatky je možné platiť cez systém Pay Pal na základe dodržania predpisu v prihláške. S & A Produce (UK) Ltd neukladala, neukladá a ani nebude ukladať vaše údaje o kreditnej karte alebo iné finančné informácie poskytnuté vašou platbou cez systém Pay Pal.

Chyby alebo opomenutia

Ak si všimnete, že niektoré informácie alebo vaše osobné údaje sú nesprávne, informujte prosím svojho náborového koordinátora a vaše údaje budú aktualizované do 72 hodín.