НАСТАНЯВАНЕ В КВАРТИРА

 

Има няколко вида квартири, в които може да бъдете настанени.

 Първият вид са каравани, които са приспособени за четирима души. Те разполагат с тоалетни, душове и кухненски уреди.

Вторият  вид са помещения, пригодени за двама  души. Те нямат самостоятелни тоалетни и душове,както и обособени кухненски помещения. Тоалетните, душовете и кухните са разположени удобно в общите блокове. 

Третият  вид (налични само в Марден) са пригодени  за самостоятелно настаняване. При тях, подобно на помещенията за двама души, тоалетните и душовете  са налични в обособените общи зони.

 

Когато пристигнете в лагера ще бъдете настанен от служителя за връзка със сезонните работници (SLO) . Той е насреща при всеки възникнал проблем. 

Опитваме се да настаняваме работниците заедно с техните семейства, но тъй като това зависи както  от свободните места , така и от времето ви на пристигане, това  не винаги е възможно.

Отделяме много време и средства за изграждане и поддръжка на съоръженията и помещенията. По време на Вашия престой ще правим проверки на състоянието на Вашата квартира. Всякакви умишлени действия или повреди ще се таксуват.  При възникнали проблеми от общ характер или във връзка с настаняването Ви може да се обръщате към SLO или отговорника на лагера.

Настаняването е налично само за работници на S&A. Ако напуснете по собствено желание или сте уволнени, трябва да освободите квартирата във време, определено от отговорника на лагера. Във всички останали случаи разполагате с три дни.

Квартирите се заплащат.Таксата е £69.93 на седмица.

 

 
 
<< PreviousNext >>