PRAVIDLÁ KEMPU


NÁROK NA UBYTOVANIE 

Ubytovanie je poskytované len ľuďom, ktorí pracujú na našich farmách. Ak prestanete pre nás pracovať z vlastného rozhodnutia, alebo spoločnosť Vám naďalej nedokáže ponúknuť prácu alebo ste boli prepustený, bude od Vás požadované sa vysťahovať z ubytovania, ktoré sme Vám poskytovali. Ktokoľvek kto bude využívať ubytovanie bez povolenia po ukončení ich pracovnej zmluvy, môže byť stíhaný. Nie je možné, aby ste si vymenili ubytovanie, ktoré Vám bolo pridelené bez súhlasu. Požadujeme, aby ste udržiavali vaše ubytovanie ako i okolie stále čisté a upratané. Ak nájdeme Vaše ubytovanie v rozpore s našimi pravidlami, môžete byť požiadaný, aby ste ubytovanie opustili a v prípade škôd budeme žiadať od Vás náhradu. 


OBMEDZENIE PARKOVANIA VOZIDIEL 

Počas vašej práce a pobytu nie je možné priviesť/parkovať vaše autá v areáli spoločnosti. Toto pravidlo je nutné dodržiavať za akýchkoľvek podmienok. 


NOSENIE ID KARIET 

Každý náš pracovník dostane pracovnú ID kartu. Kvôli bezpečnosti v kempe a na pracovných miestach, je nutné, aby ste vašu ID kartu nosili za každých okolností. 


NÁVŠTEVY  

Nie je povolené priniesť návštevníkov/známych na naše farmy/do kempu bez predošlého povolenia od nadriadeného. Ak chcete priviesť niekoho do kempu na návštevu, musíte o to požiadať 2 dni vopred a vypýtať si “povolenie pre návštevníka”. Tento návštevník musí mať na sebe karticku návštevníka, ktorá mu bola vydaná pri príchode a treba aby ju návštevník nosil počas trvania svojej návštevy na pozemkoch S&A. Ak návštevník nebude spĺňať túto požiadavku, bude požiadaný aby opustil priestori spoločnosti. Ak si zamestnanec pozve návštevníka bez predošlého povolenia, zamestnanec bude predvolaný na disciplinárne konanie, ktoré môže vyústiť k prepusteniu. 


POŽIARNA BEZPEČNOSŤ 

Pre vašu bezpečnosť, farma ako i všetky pracovné oblasti sú zabezpečené protipožiarnymi zariadeniami ako hasiace prístroje, požiarne alarmy či detektori dymu. Ak budete prichytený pri poškodzovaní akéhokoľvek protipožiarneho zariadenia, bude vaše konanie posudzované ako hrubé porušenie správania a budete prepustený. Takisto bude od Vás požadované zaplatiť za poškodené zariadenie, jeho opravu atď. 


ELEKTRICKÉ ZARIADENIA 

Zasahovanie akýmkoľvek spôsobom do elektromerov, je prísne zakázané. Ak nám bude oznámené, že ste manipulovali s akýmkoľvek elektrickým zariadením v kempe, bude to posudzované ako hrubé porušenie správania a budete prepustený. 


OSOBNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA 

Ak si zakúpite akékoľvek elektrické zariadenie, musíte toto zariadenie priniesť manažérovi kempu, ktorý dá toto zariadenie otestovať a bolo bezpečné na používanie vo vašom ubytovaní. Po otestovaní Vám bude zariadenie vrátené a bude na ňom nálepka s potvrdením, že zariadenie je schválené na používanie v rámci našeho kempu. Ak bude zariadené chybné, bude vystavené vyhlásenie o chybe a v tomto prípade nie je možné zariadenie používať v kempe. V prípade nedodržania tohto postupu, vaše konanie môže viesť k disciplinárnemu pohovoru a k možnému prepusteniu. 


ZLÉ SPRÁVANIE 

Očakávame od našich zamestnancov, že sa budú správať adekvátne. Opíjanie ako i zlé správanie nie je akceptované a ak budete spôsobovať nepríjemnosti, budete opitý alebo budete robiť obtiaže v priestoroch spoločnosti, budete buď eskortovaný naspäť do vašeho ubytovania alebo v extrémnych prípadoch bude privolaná polícia a môžu byť voči Vám znesené trestné obvinenia. V ktoromkoľvek prípade môže dôjsť k prepusteniu. 


HLUK 

Kedže farma sa nachádza v blízkosti obytných domov v neďalekej dedine a takisto s ohľadom na vašich spolupracovníkov a ich kľud a pokoj, obzvlášť ak pracujú v skorých ranných hodinách, púštanie hlasnej hudby je kedykoľvek prísne zakázané. Môžete počúvať hudbu vo vašom ubytovaní, ale berte ohľad na hlasitosť. Ktokoľvek nebude spĺňať požadované pokyny bude disciplinovaný. 


FAJČENIE 

Na väčšine územia je zakázané fajčiť, zahŕňajúc všetky ubytovacie zóny. Toto pravidlo musí byť vždy dodržiavané. Ak budete prichytený pri fajčení, či vo vašom ubytovaní alebo na pracovisku, budete automaticky prepustený. 


ZAKÁZANÁ OBLASŤ 

Nemáte povolené vstupovať za oplotené priestory. Nedodržiavanie tohto pravidla bude viesť k prepusteniu.