KLUCZOWE ZAGADNIENIA NA TEMAT PRACY I ŻYCIA W UK

Prosimy zwróć uwagę na te informacje, gdyż są one istotne.

 

Ubezpieczenie państwowe (National Insurance- NINO)

 

Ubezpieczenie państwowe to system w którym pobierane są składki od pracujących ludzi. Opłaty te są nazwane Ubezpieczeniem Państwowym, składki są pobierane wyłacznie wtedy, gdy zostaną spełnione określone prawnie warunki. Część składki ubezpieczeniowej przekazywana jest również do Narodowej Służby Zdrowia. Narodowe Ubezpieczenie zarządzane jest przez Urząd Skarbowy i Celny (HMRC).

 

  • Ubezpieczenie państwowe pobierane jest zgodnie z prawem rządowym
  • Wysokość składki zależy od wysokości zarobków
  • Przyznanie numeru ubezpieczenia (NINO) musisz wystąpić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia pracy
  • Jeśli pracowałeś już w UK i posiadasz NINO, nie musisz się starać o jego ponowne nadanie
  • S & A organizuje spotkania na farmie w celu nadania Ci NINO

 

By uzyskać więcej informacji prosimy odwiedź stronę HMRC.

 

Podatek dochodowy

 

Podatek jest naliczany zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. By uzyskać więcej informacji i sprawdźić obecne stawki, wejdź na strone HMRC.

 

Zwrot podatku dochodowego

 

Jeżeli pracujesz w Wielkiej Brytanii tylko przez część roku możesz ubiegać się o zwrot podatku już po powrocie do kraju.<< PreviousNext >>