ZASADY NA OBOZOWISKU

ZAKWATEROWANIE

 

Zakwaterowanie jest dostępne wyłącznie dla ludzi zatrudnionych na farmie. Jeśli przestaniesz pracować dla firmy z własnej woli, jeśli nie zostanie Ci zaproponowana praca przez firmę lub zostaniesz zwolniony zostaniesz poproszony o opuszczenie miejsca zakwaterowania.

 

Każdy, kto użytkuje miejsce zakwaterowania bez zezwolenia po wygaśnięciu umowy o pracę, naraża się na wszczęcie wobec niej postępowania karnego.

 

Nie możesz zmieniać miejsca swojego zakwaterowania bez stosownego zezwolenia od pracowników administracji.

 

Musisz utrzymywać swoje miejsce zakwaterowania oraz otaczający je obszar w czystości przez cały czas. Jeżeli okaże się, że Twoje zakwaterowanie nie jest utrzymywane w czystości prawidłowo, firma może prośić Cię o opuszczenie kwatery i zarząda zapłaty za wszelkie zniszczenia.

 

SAMOCHODY

 

Zasadą jest, że podczas pobytu na naszych farmach, nie możesz posiadać własnego samochodu.

 

OBOWIĄZEK NOSZENIA KART ID

 

Wszyscy pracownicy firmy zatrudnieni jako pracownicy sezonowi otrzymają kartę ID. Ze względów bezpieczeństwa na terenie obozowiska i w miejscach pracy musisz przez cały czas nosić kartę ID.

 

ODWIEDZINY

 

Odwiedziny są dozwolone tylko wtedy, gdy uzyskasz wcześniej pozwolenie od menadżera kampusu. Aby przyjąć gości musisz wystapić o zezwolenie z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

Osoby odwiedzające muszą nosić specjalną plakietkę dostarczoną przez firmę podczas całego ich pobytu. Goście muszą znajdować się przez cały czas w towarzystwie osoby, która ich zaprosiła. Osoby odwiedzające bez specjalnej plakietki zostaną wyprowadzone poza teren obozowiska. Jeśli będziesz miał gości bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia, pociągnie to za sobą skutki dyscyplinarne mogące spowodować Twoje zwolnienie.

 

SPRZĘT GAŚNICZY

 

Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie obozowiska są wyposażone w sprzęt gaśniczy taki jak koce gaśnicze, gaśnice, alarmy przeciwpożarowe; jeśli zostaniesz przyłapany na operowaniu przy sprzęcie gaśniczym w sposób inny niż jego przeznaczenie, zostanie to uznane za poważne wykroczenie i zostaniesz zwolniony oraz obciążony kosztami napełnienia, naprawy, ponownego ustawienia oraz kosztami tych usług.

 

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

 

Manipulowanie przy licznikach elektrycznych jest ściśle zabronione. Jeśli zostaniesz przyłapany na ingerowaniu w jakiekolwiek wyposażenie elektryczne farmy, będzie to uznane za poważne wykroczenie i zostaniesz natychmiast zwolniony.

 

PRYWATNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY

 

Jeśli przywieziesz lub zakupisz jakikolwiek sprzęt elektryczny musisz zostawić go u managera obozowiska w celu upewnienia się, czy jest bezpieczny i czy może być używane w miejscu zakwaterowania. Po sprawdzeniu zostanie Ci oddany z naklejką potwierdzającą pozytywny wynik testu lub informacją dlaczego jest nieodpowiedni i nie może być używany. Jeśli zostaniesz przyłapany na używaniu sprzętu elektrycznego, który nie przeszedł badań, zostanie wszczęte przeciwko Tobie postępowanie dyscyplinarne, mogące spowodować Twoje zwolnienie.

 

ZŁE ZACHOWANIE

 

Oczekujemy od ludzi odpowiedniego zachowania. Nadużywanie alkoholu lub złe zachowanie nie będzie akceptowane i jeśli będziesz zakłÃ³cał porządek, będziesz pijany lub będziesz sprawiał kłopoty na terenie należącym do firmy, będziesz odprowadzony do miejsca swojego zakwaterowania lub w ostateczności zostaniesz przekazany policji, która może wysunąć wobec Ciebie zarzuty. W każdej z tych sytuacji możesz zostać zwolniony.

 

HAŁAS

 

Ponieważ farma znajduje się blisko lokalnych mieszkańców oraz ze względu na to, że inni pracownicy farmy potrzebują ciszy i spokoju w miejscu zakwaterowania, szczególnie, jeśli zaczynają pracę wcześnie rano, głośne słuchanie muzyki jest surowo zabronione o każdej porze.

 

Możesz słuchać muzyki w miejscu zakwaterowania z odpowiednią głośnością. Wobec każdego, kto zostanie złapany na słuchaniu muzyki głośno, w sposób przeszkadzający innym lub hałasowaniu zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

 

ZAKAZ PALENIA

 

W wielu miejscach farmy obowiązuje "Zakaz Palenia", zakaz ten dotyczy również miejsca Twojego zakwaterowania. Zakaz ten musi być przestrzegany. Palenie w miejscu zakwaterowania bądź w miejscach Twojej pracy spowoduje zwolnienie.

 

ZAKAZANE MIEJSCA

 << PreviousNext >>