STOVYKLOS TAISYKLĖS

GYVANAMOSIOS VIETOS PASKYRIMAS

 

Apgyvendinimą mes suteikiame tik žmonės dirbantiems S&A. Jei jūs nuspręsite iÅ¡eiti iÅ¡ darbo, ar būsite atleistas – jūs būsite papraÅ¡ytas atlaisvinti ir gyvenamą vietą.

 

Jei būsite rastas gyvenant stovykloje po kontrakro nutraukimo, nusižengimas bus perduotas baudžiamoms institucijoms.

 

 Jūs negalėsite keisti gyvenamosios vietos, be administracijos leidimo.

 

Gyvenamosios patalpos bei aplink jas esanti teritorija turi būti prižiūrima ir tvarkoma. Jei gyvenamoji patalpa bus netvarkoma bei jūsų sukurtos sąlygos įvertintos nepatenkinamai, jūs būsite papraÅ¡ytas iÅ¡sikraustyti ir sumokėti už padarytą žalą.

 

AUTOMOBILIŲ TURĖJIMO DRAUDIMAS

 

Taisyklės griežtai draudžia sezoniniams darbuotojams nuosavus automobilius statyti bet kurioje fermos teritorijoje.

 

ID KORTELĖS NEÅ IOJIMAS

 

Kiekvienam sezoniniam darbuotojui bus iÅ¡duota ID Kortelė. Dėl darbuotojų saugumo stovykloje bei darbe kortelė turi būti neÅ¡iojama matomoje vietoje visuomet.

 

SVEČIAI

 

Be specialaus leidimo svečiai į fermą ar jos stovyklas neįleidžiami. Jei pas jus planuoja atvažiuoti svečių , jūs privalote apie tai mums praneÅ¡ti ir gauti leidimą prieÅ¡ 2 dienas.

Svečiui bus iÅ¡duota svečio kortelė kurią jis turi neÅ¡ioti visą vizito laiką. Jūs turite būti su svečiai kartu ir nepalikti jų vienų visą vizito laiką. Jei svečias neturės svečio kortelės jis bus papraÅ¡ytas palikti teritoriją, o jūs už taisyklių nesilaikymą būsite pakviestas į drausminį pokalbį ir galite būti atleistas iÅ¡ darbo.

 

PRIEÅ GAISRINĖ ĮRANGA

 

Jūsų saugumui ferma yra aprūpinta prieÅ¡gaisrine įranga: prieÅ¡gaisriniais balionais, prieÅ¡gaisrinės signalizacijos įrenginiais, bei kita prieÅ¡gaisrine įranga. Jei jūs būsite pastebėtas naudojantis Å¡ia įranga ne pagal paskirtį, jūs būsite atleistas iÅ¡ darbo už griežtą taisyklių pažeidimą. Taip pat turėsite sumokėti už prieÅ¡gaistinės įrangos papildymą, pajungimą ar remonto iÅ¡laidas.

 

ELEKTROS ĮRANGA

 

Jei bus pastebėta, kad jūs bandėte savarankiÅ¡kai kažką daryti, pakeisti, ar taisyti elektros įrengimus – būsite atleistas iÅ¡ darbo. Nes lysti prie elekros įrengimų kompanijoje griežtai draudžiama, ir laikoma griežtu taisyklių pažeidimu.

 

ASMENINIAI ELEKTROS PRIETAISAI

 

Jei jūs atsivežėte su savimi ar nusipirkote kokį nors elektrinį prietaisą, jūs turite atneÅ¡ti jį stovyklos menedžeriui, kad patikrintų ar pagal mūsų saugumo taisykles jį galima naudoti stovyklos gyvenamosiose patalpose. Visi elektros prietaisai bus jums grąÅ¾inti tik jie bus pažymėti lipduku – tinkamas ar netinkamas naudojimui stovykloje. Jei nesilaikysite Å¡ios taisyklės būsite pakviestas į drausminį pokalbį ir galite būti atleistas iÅ¡ darbo. 

 

BLOGAS ELGESYS

 

Mes tikimės iÅ¡ darbuotojų tinkamo ir protingo elgesio. Kompanija netoleruoja blogo elgesio bei stipraus alkoholio vartojimo. Jei jūs būsite pastebėtas girtas ir sunkiai kontroliuojamas kompanijos teritorijoje, jūs būsite papraÅ¡ytas nedelsiant nusiraminti ir likti savo gyvenamosiose patalpose arba bus iÅ¡kviesta policija. Bet kuriuo atveju jūs galite būti atleistas iÅ¡ darbo.

 

TRIUKÅ MAS

 

Kadangi vietiniai kaimeliai randasi Å¡alia stovyklų, be to kaimyniniuose karavanuose ar kambariuose gyvena žmonės kurie galbūt nori pailsėti nes darbas prasideda labia anksti, - garsiai klausytis muzikos stovykloje griežtai draudžiama visu paros metu.

Jūs galite klausytis muzikos grojančios negarsiai savo gyvenamosios patalpos viduje. Bet kuris darbuotojas, kuris triukÅ¡maus, ar leis garsią muziką bus iÅ¡kviestas į drausminį pokalbį.

 

RŪKYMAS

 

Didesnė teritorijos dalis fermoje pažymėta ženklu ‘’Nerūkoma’’ įskaitant ir gyvenamuosius vienetus. Å ios taisyklės reikia griežtai laikytis. Už rūkymą darbo vietoje ar gyvenamojoje patalpoje galite būti atleistas iÅ¡ darbo.

 

DRAUDŽIAMOS TERITORIJOS

 

Įėjimas draudžiamas į visas fermoje aptvertas teritorijas. Galite būti atleisti iÅ¡ darbo už Å¡ios taisyklės nesilaikymą.   

 << PreviousNext >>