ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ

Ние снабдяваме клиенти си с меки (нетрайни) плодове чрез нашите търговски партньори.

Годишно имаме ръст от 7 000 тона първокачествени плодове.

Наши търговски партньори са:

Tescotesco
Morrisonsmorrisons
ASDAasda
Lidllidl
Aldilidl